Siirry pääsisältöön

Suomi pohjoismaiselle uralle

Eduskunnassa käsitellään tällä viikolla Rinteen hallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2020. Esityksellä vähennetään syrjäytymistä sekä vahvistetaan Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja luodaan edellytyksiä työllisyyden kestävälle kasvulle. Panostuksia tehdään kaikille koulutusasteille, kuten pitääkin. Ensi vuodelle koulutukseen ja osaamiseen panostetaan ja se näkyy myös Päijät-Hämeessä. Lahden ammattikorkeakoulu saa 800 000 euroa ja ammatillinen oppilaitos Salpaus myös lisää resursseja. Yliopistoiden ja korkeakoulujen kanssa toteutettavaan yritysvetoiseen tutkimukseen ja kehitykseen on varattu koko maassa 60 miljoonaa euroa. Näiden panostusten avulla osaamisen ja koulutuksen laatu nousee sekä nuorten mahdollisuus edetä elämässään eteenpäin paranee. Myös kuntien resursseja rahoittaa kasvavia palvelutarpeita vahvistetaan. Koulutusinvestoinnit ja satsaukset jatkuvaan oppimiseen tukevat hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamista.

Esittelin maanantaina Lahdessa hallituksen valmistelemaa työllisyyden toimenpidekokonaisuutta. Työllisyyttä ei enää hoideta organisaatiot, vaan ihmisten todelliset tarpeet edellä. Kuntien roolia vahvistetaan ja tiedonkulkua viranomaisten kesken parannetaan. Osatyökykyiset ja vammaiset otetaan mukaan työelämään. Ketään ei enää jätetä yksin. Nykyisen kolmannen sektorin palkkatuen uudistaminen avoimille työmarkkinoille siirtymisen tueksi hyödyttää myös Päijät-Hämeen työttömiä ja yrityksiä. Palkkatukeen kytketään myös tiiviimmin osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen. Osaaminen on vahvasti yhteydessä työllisyyden kehittymiseen.

Palveluita uudistetaan entistä yksilöllisemmiksi ja niillä pyritään lyhentämään työttömyysjaksoja, tukemaan työnhakijan ja työnantajan kohtaamista sekä lisäämään osaavan työvoiman saantia yrityksiin. Ketään ei saa jättää yksin yhteiskunnan, koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Keskeinen keino työllisyystavoitteen saavuttamiseen on yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien tukemiseksi Rinteen hallitus käynnistää rekrytointitukikokeilun, jonka tavoitteena on alentaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä. Kokeilu on tarkoitus käynnistää elokuussa 2020. Tavoite on monipuolistaa elinkeinorakennetta ja kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvuun siten, että sekä kasvuhakuisten pk-yritysten määrä kasvaa koko Suomessa. Viennin edistämisessä luomme kokonaisratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja väestökehitykseen. Esimerkiksi suomalainen energia –ja jäteosaaminen ja neuvola ovat kovaa valuuttaa maailmalla. Ratkaisemme kansainvälisiä ongelmia ja teemme samalla Suomeen uusia vientituloja.

Muut Pohjoismaat ovat onnistuneet paremmin työllisyydessä, viennissä ja SOTE – palveluiden rahoituksessa. Suomi on jäänyt jälkeen viennin menestyksessä suhteessa BKT:hen ja työllisyydessä - Ruotsi on meitä 11 prosenttia edellä. Meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet saada muut Pohjoismaat kiinni ja mennä vielä ohikin. Sosiaali – terveyspalveluissa Suomi käyttää Pohjoismaista vähiten rahaa asukasta kohden ja Päijät-Häme 21 prosenttia vähemmän kuin muu Suomi keskimäärin. Kasvava sosiaali – ja terveysalan palvelutarve on liiketoimintamahdollisuus koko maakunnalle. Samalla kun maan hallitus ajaa määrätietoisesti perusterveydenhuoltoon pääsyn ja hoitajamitoituksen parantamista, Lahti haluaa leikata ja keskittää. Alueiden välinen pudotuspeli tulee olemaan kovaa, mutta rehellistä. Silloin kannattaa olla voittajien puolella ja pitää ylpeänä kiinni oman maakunnan palveluista. Jostain ne kuitenkin jatkossakin ostetaan.

Ville Skinnari

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja tiivistä veropohjaa

Eduskuntavaaleihin on alle kuukausi ja jokainen puolue saa nyt aidosti tilaisuutensa esitellä oman ohjelmansa Suomen tulevaisuuden tekemiseen. Politiikan kvartaali ei saa olla enää vain seuraavat neljä vuotta. Pitää uskaltaa katsota rohkeasti pidemmälle tulevaisuuteen. Siksi tarvitsemme uudistuksia sosiaaliturvaan, perhevapaisiin ja investointeja koulutukseen.

Lyhyellä aikavälillä työllisyyskehitys riippu pitkälle suhdannekehityksestä ja pikavoittoja tuovia toimenpiteitä on vaikea löytää. Työllisyyskysymys on ennen kaikkea osaamiskysymys. Peruskoulu ei enää riitä pohjakoulutukseksi. Siksi toisen asteen (lukio ja ammatillinen koulutus) tekeminen aidosti maksuttomaksi on oikea tavoite. Perusasteen varassa olevien työllisyysaste on vain 40 prosenttia, kun toisen asteen suorittaneilla se on selvästi parempi eli yli 70 prosenttia ja korkea-asteen suorittaneilla yli 85 prosenttia. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan oppivelvollisuuden pidennys on paras keino. Se nostaa koulutustasoa j…

Lahtelainen onnistuu myös Afrikassa

Osallistuin alkuviikolla Keniassa järjestettyyn kansainväliseen ICPD25 Nairobi Summit -kokoukseen. Sen tarkoituksena on jatkaa Kairossa 25 vuotta sitten sovittua tavoitetta mahdollistaa naisille oikeus päättää omasta kehostaan. Kokouksessa 55 maata allekirjoitti sitoumuksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden tasa-arvon puolesta, mutta esimerkiksi Yhdysvallat ei ole mukana.

Suomalainen koulutusosaaminen on kovaa valuuttaa maailmalla. Nairobissa tapaa myös lahtelaisia. Lotilan ala-asteen koulukaverini Jussi Hinkkanen on tehnyt upean kansainvälisen uran ja on nyt Nairobissa menestyvä startup-yrittäjä. Hän työllistää Keniassa ja Suomessa kymmeniä ihmisiä. Hänen yrityksen osaamisen avulla yhä useampi afrikkalainen pääsee kiinni työelämään ja saa työpaikan. Tekoälyäkin hyödyntävä kysyntä kohtaa osaamiseen. Digitaalisen palvelun potentiaali on huima yli miljardin asukkaan Afrikan mantereella.
Myös Suomessa panostukset korkeakoulutukseen heijastuvat positiivisesti koko alueen kehitykseen. Lah…

Kokoomuksen talouspolitiikka on nykyään SDP:n talouspolitiikasta puhumista

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari on tyytyväinen siihen, että kokoomus puhuu päivä päivältä enemmän SDP:n uudistuksista ja talouspoliittisista esityksistä.

- Viime aikoina kokoomus on puhunut enemmän SDP:stä ja SDP:n esityksistä kuin omistaan. Se osoittaa selvästi, että yhteiskunnallinen aloite on Sosialidemokraateilla. Samalla muiden asioista puhuminen on ymmärrettävää, sillä kokoomuksella ei ole omia avauksia juuri ollut - populistisia ja vastuuttomia verolupauksia lukuun ottamatta. Verolupauksillaan Kokoomus on ehtinyt polttaa jo lähes 4 miljardia euroa verotuloja. Näyttää pahasti siltä, että kokoomuksen vaalikampanjasta tulee vielä sitä kuuluisaa Sari Sairaanhoitajaakin kalliimpi, Skinnari sanoo.

Skinnari toteaa, että kun Kokoomuksen omat esitykset ovat olleet epärealistisia, puolue on joutunut keskustelemaan muiden puolueiden esityksistä.

- Voisi sanoa, että Kokoomuksen talouspolitiikka on nykyään SDP:n talouspolitiikasta puhumista. Meille se sopii oikein hyvin. Mutta kylmä t…