Siirry pääsisältöön

Alkoholilain uudistuksessa hyvää ja huonoa.

Alkoholilain uudistus puhutti paljon eduskunnassa ja koko Suomessa. Lisäksi yhden edustajan käytös eduskunnan pikkujouluissa ja yhden saman ryhmän avustajan tarve lääkäriapuun ja vielä samasta syystä leimasivat samalla koko eduskunnan toimintaa suhteessa alkoholiin. Eduskunnan sanotaan olevan Suomen kansa pienoiskoossa, mutta silti arvovaltainen käytös on yksi tärkeä osa edustajan työtä. Pikkujoulut pitää jokaisen edustajan ja avustajan pystyä käsittelemään asianmukaisesti, koska työhön kuuluu huomattavasti vaativimpiakin tehtäviä Suomessa ja kansainvälisesti.

Laajamittainen alkoholilakiuudistus oli osittain huonosti valmisteltu. Lisäksi päähallituspuolueiden eli keskustan ja kokoomuksen näkemyserot eduskuntaryhmiensä välillä ja omien ryhmien sisällä sekoittivat valmistelua oikeastaan koko hallituskauden ajan. Elinkeinonharjoittajia hallitus olisi alkuperäisessä esityksessään rankaissut toimiluvan saamisen vaikeuttamisena konkurssitapauksessa kohtuuttomasti. Verotuksessa hallituksen esityksessä minua ihmetytti erityisesti väkevien juomien verotuksen lievempi korotus suhteessa viineihin. Se olisi pitänyt olla ehdottomasti päinvastoin. Talousvaliokunnassa halusimme yksimielisesti muutoksia pienpanimoiden toimintaedellytysten ja koko toimialan viennin mahdollisuuksien parantamiseen. Elintarvikealalla on suuri potentiaali kansainvälisillä markkinoilla, kun vienti saadaan kuntoon.

Kansanterveysnäkökulma on erittäin tärkeä, mutta prosenttikeskustelu on saanut kohtuuttomat mittasuhteet. Samaan aikaan Suomessa ja Päijät-Hämeessä kovien huumausaineiden käyttö kasvaa huolestuttavan nopeasti. Hallitus ei ole kiinnittänyt huumausaineiden käytön nopeaan kasvuun tarpeeksi huomiota. Tämä näkyy myös lastensuojelutapausten lukumäärässä. Päijät-Hämeessä tullaan tekemään kaikissa kunnissa työtä lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Perhekeskus tulee Itä-Hämeessäkin joka kuntaan. Lisäksi luodaan uusi palvelunumero, josta apua saa mihin kellonaikaan tahansa.

Kannatin prosenttirajan nostoa 5,5, prosenttiin, koska kokonaisuutena sen vaikutukset ovat enemmän positiivisia kuin negatiivisia. Prosenttirajan nosto vaikuttaa lähinnä Long Gin - juomien saatavuuden parantumiseen. Oluissa prosenttiuudistus tulee lisäämään noin viiden prosentin tuotteiden saatavuutta. Tämän seurauksena hinnat laskevat, matkustajatuonti vähenee ja Suomen verotulot kasvavat. Ongelmaksi muodostuu tosin keskustan ja kokoomuksen pakkokompromissina sopima 100 miljoonan verokorotus, joka taas vaikuttaa hintoihin kuluttajille ja sitä kautta matkustajatuontiin. Keskusten ja kokoomuksen sekoilussa tällä hallituskaudella verojen korotus on taas yksi osoitus epätasapainoisesta tavasta tehdä politiikkaa eli hoitaa suomalaisten asioita.

Pienpanimoille uudistuksessa on monta hyvää asiaa, mutta miten uusi laki todella edesauttaa suomalaista ravintolakulttuuria? Alkoholista myydään Suomessa alle 10 prosenttia ravintoloissa. Eduskunnassa ravintoloiden asemasta on puhuttu aivan liian vähän. Ravintolayrittäjät työllistävät paljon ihmisiä, mutta lakiuudistuksen pelätään päinvastoin vaikeuttavan lupaprosesseja ja uusia liiketoiminta-avauksia. Hallitukselta olisi voinut odottaa avausta myös ravintoloiden alv - rajan alentamiseksi 14 prosenttiin, mutta sitä ei koskaan tullut. Verotuksella kulutusta ohjataan parhaiten kodeista ravintoloihin.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja ja tiivistä veropohjaa

Eduskuntavaaleihin on alle kuukausi ja jokainen puolue saa nyt aidosti tilaisuutensa esitellä oman ohjelmansa Suomen tulevaisuuden tekemiseen. Politiikan kvartaali ei saa olla enää vain seuraavat neljä vuotta. Pitää uskaltaa katsota rohkeasti pidemmälle tulevaisuuteen. Siksi tarvitsemme uudistuksia sosiaaliturvaan, perhevapaisiin ja investointeja koulutukseen.

Lyhyellä aikavälillä työllisyyskehitys riippu pitkälle suhdannekehityksestä ja pikavoittoja tuovia toimenpiteitä on vaikea löytää. Työllisyyskysymys on ennen kaikkea osaamiskysymys. Peruskoulu ei enää riitä pohjakoulutukseksi. Siksi toisen asteen (lukio ja ammatillinen koulutus) tekeminen aidosti maksuttomaksi on oikea tavoite. Perusasteen varassa olevien työllisyysaste on vain 40 prosenttia, kun toisen asteen suorittaneilla se on selvästi parempi eli yli 70 prosenttia ja korkea-asteen suorittaneilla yli 85 prosenttia. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan oppivelvollisuuden pidennys on paras keino. Se nostaa koulutustasoa j…

Skinnari ja Ihalainen: Unohtuivatko pidemmän aikavälin kasvunmoottorit?

Puolueet ovat laatineet vaaliohjelmia seuraavalle vaalikaudelle ja myös pidemmälle aikavälille. Näin myös SDP. Viime viikolla julkistettiin eri ministeriöiden kansliapäälliköiden varsin kattava tilannekuvaraportti Suomen haasteista maailmantaloudessa. VM julkaisi oman, tavoitteellisemman linjauksen uudistuvasta ja kestävästä Suomesta.

Virkamiesarviossa on hyvin kuvattu Suomen keskeisiä haasteita. Raportin poliittisista suosituksista on perustellusti erilaisia painotuksia. Poliittisten johtopäätösten tekeminen kuuluukin puolueille ja uuden hallituksen muodostajille. Raportti laskee mm. sen varaan, että sote-säästöt voivat olla kolme miljardia vuoteen 2030 mennessä. Tästä on esitetty poikkeavia arvioita.

Raportin ydinviesti on, että työllisyysasteen kasvattaminen ja rakenneuudistukset ovat tehokkaampia keinoja kestävyysvajeen pienentämiseksi. Raportti ei tunnista riittävästi sitä, että työttömyyden pitkittyminen tuo myös sosiaalisen kestävyysvajeen. SDP:n talous- ja yhteiskuntapoliittis…

Luottamusyhteiskunta tarvitsee tekijänsä.

Suomi äänestää sunnuntaina eduskuntavaaleissa. Samalla Suomi äänestää siitä halutaanko muutos Suomen suunnalle. Tulevan pääministeripuolueen tärkein tehtävä on palauttaa luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan. Silloin kun on luottamusta, on myös kykyä uudistua, investoida ja kehittää. Tämä koskee työmarkkinoiden lisäksi yrityksiä, mutta myös maakunta ja kuntatasoa eli meitä kaikkia yksilöinä. Epävakaassa maailmassa ja Euroopassa juuri Suomen ja Pohjoismaiden pitää pystyä olemaan se luottamuksen yhteiskuntamalli. Malli koko maailmalle. Siten teemme parhaiten myös talouskasvua ja työllisyyttä. Luottamusyhteiskunta tarvitsee tekijänsä – se ei synny riitelemällä tai riitaa haastamalla. Meidän pitää luottaa toisiimme ja pystyä sopimaan vaikeitakin asioita.

Edellisten eduskuntavaalien jälkeen vuonna 2015 aloittanut hallitus (keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset) toteutti ja linjasi politiikkaa omien arvojensa pohjalta. Kuritettiin pienituloisia eläkeläisiä, opiskelijoita ja lapsiperheitä s…