Siirry pääsisältöön

Tekstit

Ikäihmisten hoidon henkilöstömitoitus etenee

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on ikäihmisten hoidosta käyty vilkasta keskustelua ja aiheesta. Ydinongelmana on etenkin hoitohenkilöstön riittämätön määrä. Henkilöstön määrän nostaminen on enemmän kuin tarpeellinen edistysaskel. Henkilöstömäärän nosto takaa ikäihmisille arvokkaan ja hyvän hoidon. Jokainen ansaitsee ihmisarvolle sopivaa hoitoa ja huolenpitoa, siitä ei pidä tinkiä. Hoitohenkilöstö on nostanut esiin myös itse epäkohtia, koskien liian raskasta työtaakkaa johtuen henkilöstön vähyydestä. Henkilöstömitoituksen noustessa myös ikäihmisten kanssa työskentelevien työrasite laskee. Hoitohenkilöstöä lisäämällä halutaan parantaa myös asiakas- ja potilasturvallisuutta. Ministeri Kiurun aloitteesta esitys lakimuutoksesta ikäihmisten hoidon henkilöstömitoituksesta tuli eduskuntaan tämän vuoden helmikuussa. Asia eteni jälleen, kun tällä viikolla eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. On selvää, että muutos vaatii hieman aika…
Uusimmat tekstit

Jälleenrakennus on alkanut

Olemme siirtymässä akuutin koronakriisin hoitamisesta jälleenrakennusvaiheeseen. Edelleen on keskeistä turvata suomalaisten terveys, minkä lisäksi on keskityttävä säilyttämään nykyiset työpaikat, luomaan uusia sekä estämään yrityksien ajautuminen konkursseihin. Oikein kohdennetulla talouspoliittisilla toimilla voimme lieventää talouden alamäkeä ja nopeuttaa toipumista. Nyt jos koskaan on tärkeää ohjata rahaa Peruspalveluiden lisäksi koulutukseen, liikennehankkeisiin, väyläverkon korjausvelan vähentämiseen, kotimaisen teollisuuden ja palvelualojen investointeihin ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen. Hallitus on sitoutunut talousasiantuntijoiden suosituksen mukaisesti julkisen talouden vahvistamiseen ja velkasuhteen vakauttamiseen vuosikymmenen loppuun mennessä. On olennaista, että julkisen talouden vahvistaminen tehdään siinä vaiheessa, kun talouden toipuminen on jo alkanut. Emme saa vaarantaa talouden elpymistä liian aikaisin tehdyillä toimilla. Samaan aikaan vientivetoisen …

Elvytystä ja palautumista

Euroopan Unionin komission esitys elpymysrahastosta saatiin keskiviikkona, mikä herätti heti mediassa keskustelua. EU-komissio esittää 750 miljardin suuruista elpymisrahastoa koronakriisistä kärsiville jäsenmaille. Rahaston suuruusluokka on osapuilleen sen kokoinen mitä odotimme. Suomi tulee muodostamaan elpymisrahastoon oman kantansa lähiaikoina ja tekemään sen kuten aina, tarkoin ja harkiten. Suomi elää edelleen viennistä ja tarvitsemme vientituloja todella kipeästi jatkossa. Menoja maassamme kyllä riittää, mutta tulopuoli ja vientitulot ovat aivan ytimessä Suomen koko hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta. Siksi on ensiarvoisen tärkeää olla heti läsnä niillä vientimarkkinoilla, jotka aukeavat ensimmäisten joukossa. Lahtelaisella osaamisella on tässäkin keskeinen rooli. Valtuutettuna seuraan tarkkaan myös Lahden omien keskeisten hankkeiden edistymistä. Vetovoimainen taide- ja muotoilukeskus on tärkeä osa elinvoimaisen Lahden tulevaisuutta. Liikunta – ja kulttuurilautakunta linjasi…

Korona-maraton

Korona-kriisin käynnistettyä ja sen aikana minulta on usein kysytty, kuinka kauan tämä kriisi kestää. Maraton-vertaus ei ehkä aina toimi, mutta sitä sanaa olen käyttänyt. Tästä matkasta tulee pitkä ja pahimmillaan juuri se kuuluisa viimeinen kymmenen kilometriä on se vaativin osuus.Silloin mitataan, miten Suomi kriisistä nousee ja miten yhdessä osaamme kohdata tulevat haasteet. Suomi tarvitsee nyt rakentajia, ei rikkojia. Tämä koskee niin valtakunnan tasoa ja paikallista yhteistyötä Lahdessa. Suomi on monella mittarilla yksi maailman parhaiten kriisiin valmistautunut ja kriisiä kestävä maa. Sen on mahdollistanut meidän toimiva yhteiskuntajärjestelmä, joka kaikkine heikkouksineen on osoittanut toimivuuteensa. Erityiskiitos kuuluu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opettajille, viranomaisille sekä myös yrityksille, jotka ovat joustaneet työntekijöiden kanssa yhteisesti. Moni yrittäjä on nyt kovilla ja selviämiseen tarvitaan rahallista ja muutakin tukea.  Valmiuslakien käyttöönotto o…

Koronaviruksen voittamiseen tarvitaan globaalia yhteistyötä

Kriisin pitkäaikaiset vaikutukset yhteiskuntiin ja talouksiin ovat tuhoisat. MAAILMA on yhteisen kriisin äärellä. Koronaviruksen vakavat humanitaariset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset käyvät yhä ilmeisemmiksi. Muista tartuntataudeista, kuten hivistä ja ebolasta, saadut kokemukset osoittavat, että eriarvoisuus, köyhyys ja konfliktit vaikeuttavat merkittävästi tilanteen hoitoa. ENITEN tulevat kärsimään köyhät ja hauraat valtiot, yhteisöt ja väestöryhmät. Tilanne kuormittaa naisia, jotka tekevät paljon niin palkallista kuin palkatontakin hoitotyötä. Heidän taloudelliset ja yhteiskunnalliset turvaverkkonsa ovat ohuet, ja vallitsevissa olosuhteissa esimerkiksi perheväkivallan riski on kasvanut. Samalla kun hallitukset eri maissa taistelevat kansallisin toimin koronavirusta vastaan, on muistettava, ettei virus tunne rajoja. Meistä kukaan ei ole turvassa, ennen kuin me kaikki olemme turvassa. Investoinnit yhteisiin toimiin ovat paitsi kansainvälisten sitoumustemme myös oman etumm…

Kiitos lahtelaisille!

Viime viikot olemme eläneet koronakriisin keskellä. Itselleni se on tarkoittanut lukuisia valtioneuvoston istuntoja, asiantuntijoiden kuulemista ja päätöksiä, joilla on kannettu vastuuta ja huolehdittu suomalaisten terveydestä ja Suomen taloudesta erittäin vaikeasta tilanteesta.
Kriisin keskellä me kaikki suomalaiset olemme joutuneet sopeutumaan uudenlaiseen. Päätökset ovat näkyneet ihmisten arjessa ja kaupunkien kaduilla. Elämme monella tavalla aivan poikkeuksellisessa tilanteessa. Ainoa, minkä tiedämme, on se, että selviämme tästä tilanteesta yhdessä. Ihmisten tukemisen lisäksi olemme tukeneet suomalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää, jotta tilanteesta selvitään. Yksinyrittäjille tulee 2 000 euron toimintatuki, jota yksinyrittäjät voivat hakea kunnalta. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja. Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2000 euron…

Poikkeukselliset olot, poikkeuksellinen viikko

Kuluva viikko on ollut hyvin poikkeuksellinen. Niin poikkeuksellinen, että viikkoa voi täysin perustellusti kutsua historialliseksi. Tämä jää varmasti kaikkien meidän mieleen. Koko viime viikonloppu paiskittiin kovasti töitä. Sama tahti on jatkunut koko viikon ja täysin syystä. Maanantaina hallitus päätti merkittävistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien suomalaisten arkeen. Totesimme yhdessä presidentin kanssa poikkeusolot koronaviruksen takia. Tiistaina hallitus käsitteli valmiuslain käyttöönottoasetuksen. Hallitus toimii ja haluaa varmistaa, että Suomi toimii. Keskiviikkoiltana eduskunta sitten päätti yksimielisesti ottaa käyttöön valmiuslaissa säädettyjä toimivaltuuksia viranomaisille, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan tehokkaammin torjua. Torstaina eduskunta käsittelee vielä soveltamisasetuksia. Ne kuvaavat sitä, millä tavalla valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia käytetään. Jokaisen toimenpiteen tärkein syy on ihmisten terveys ja turvallisuus. Ihmisten tervey…